Elife獨家-PTGF 專訪上:
兼職做女友,搵得錢來至少有存在感

PART TIME GIRLFRIEND (PTGF)顧名思義,是一個服務業的概念:每一次「愛情」都具有時效性,只是”PART TIME ‘’女朋友’’在有限的時間中提供有限的服務。在高度發達的科技社會,人與人之間之距離史無前例地近,卻又如此的遠,情感的商品化變得合符經濟邏輯,不同級數的PTGF 和不同購買力的男按市場經濟規則有機地連起黎。按不同要求, PTGF 會收取費用,即所謂有不同 PLAN’。例如,客人在一小時基礎收費上要求 KISS 就加100 (例子) , 隔衫觸摸身體又加100,不隔衫觸摸身體又加一個收費等等。

D 人覺得,PTGF只係追逐金錢,錢係依段有限的時間中提供有限的服務中唯一因素,但事實係唔係咁? 其實有好多女仔,係因為生活上冇存在感,冇被愛的感覺,所以希望係客人身找回被人關心嘅感覺。與傳統愛情觀相比,玩PTGF理論上是一段沒有「結果」的關係,但短時暫的情感溫存可以感覺被愛,加上現實中備受的忽視太多,能像公主般受到眾多男仔的寵愛和重視,係部分PTGF繼續的原因。

Elife搵黎做PTGF 既S 接受訪問,以下係訪問擇要:玩PTGF 嘅人都願意在你地身上花費大量金錢

S:我好耐真係無計錢,因為佢地通常都比多,可能佢地睇場戲食餐飯就比25,跟住就送埋我返屋企。我約嗰啲唔係講價。PTGF係無錢人玩唔到嘅。當然,其他平嘅冇我嘅質素。

錢真係玩ptgf 唯一原因?

S: 即點解我會開始玩PTGF, 可能是因為我本身自己有少少抑鬱病。因為我上一段嘅感情就系唔系好順利,總系比人傷害,我就覺得與其你去傷害我嗰話,我自己又唔開心,咁我自己有抑鬱症,我又會自殘,如果我要做咁多犯賤嘅野,不如我好犯賤咁出來做PTGF。得到人地錫我啊,我有存在感啊,仲有得到錢。有D PTGF係為錢,係為左買名牌,想去飲飲食食,我都信有啲女仔唔系為錢,好似我咁就係,自己本身有病,所以係想搵存在感。

你覺得同佢地相處係搵到自己的存在感,點解?佢地重視你?

S: 其實係,因為其實本身個病根源係因為之前嘅感情唔成功呀嘛,變相佢地可以幫我解決到當初嘅問題,可能當初我做錯啲咩野,咁佢地就可以幫我改善,變相好似幫我點左穴。 除左出街食飯睇戲,後尾係變到有人帶過我有錢人嘅船P,或者係家庭聚會都有。 有啲客真係同我好熟嘅,即可能知道我住邊啊,知道我邊度返工。我地互相關心。

 男仔搵PTGF都係想要被關心?

S:好多人都系想要嗰種存在感,或者有其他原因唔系坊間咁諗要sex ,為錢,都唔系話全部啲人都係咁。因為單純想要SEX可以搵其他直接提供色情服務之埸所,玩PTGF 的男仔係要果種刺激感同FEEL